ANA SAYFA

BLAST projesine hoş geldiniz – Sürdürülebilir Gelişim için Blockchain aracılığıyla Gençlerin Sosyal Katılımını Teşvik Etmek   

PROJE HAKKINDA

Genç nesil, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez ebeveynlerinden daha fakir olma riskiyle karşı karşıya olduğu için gençler için yüksek riskler bulunmaktadır. “16-29 yaş aralığında bulunan genç bireylerin ’u yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altındadır, 15-24 yaş aralığında bulunanların ,6'sı ne eğitimde ne de istihdamda olmayan bireyler olurken (NEET'ler), bu yaş grubundaki gençlerin ,9'u işsiz olup toplam oran genel nüfus oranının iki katına tekabül etmektedir.” (AB Komisyonu, Gençliği Yakınlaştır, Birleştir ve Güçlendir: Yeni Bir AB Gençlik Stratejisi, 2018, s.1).

Young people have taken the lead on the efforts to fight for climate justice and a more sustainable way of life since “the “great acceleration” in human economic activity since the mid-20th century, which has yielded impressive improvements in human welfare, research from many Earth-system scientists suggests that life on land could now be entering a period of unprecedented environmental systems change” – WEF, Building Block(chain)s for a Better Planet, 2018 

The BLAST! project has aimed to foster social inclusion of young people through developing and implementing a non-formal learning programme on the Sustainable Revolution, through Blockchain and DTL emergent technologies. The project objectives have been to develop a state-of-the-art non-formal learning programme, complemented with video-based digital learning to enhance youth engagement

ÇIKTILAR

The BLAST! project has developed innovative education methods and digital tools to foster and strengthen social inclusion of marginalised youth. All outputs are available in English, Dutch, Portuguese and Turkish. The results from the BLAST! Project are:

IO1– BLAST! Blockchain ile Sürdürülebilir Gelişim için Müfredat

A set of Learning Units has been designed, using the Learning Outcomes (LOs) approach (learner-centred) which has been developed for an EQF level 3 on the topic "Sustainable Revolution through Blockchain and DLT technologies".

The curriculum comprises of:

 • Öğrenme programının amacı ve hedefleri
 • Öğrenme çıktıları
 • Diyalojik değerlendirme modeliyle "Sürdürülebilir Gelişim için BLAST yaygın eğitim metodolojisi" ve
 • Öğrenme materyalleri

IO3 – BLAST! Eğitim programının hazırlanması (eğitim içeriği hazırlama çalışması)

In the scope of this Output, state of the art digital video-based learning materials have been developed, in bite sized units. These videos address the topics of the sustainable revolution, namely: climate change, natural disasters, biodiversity loss, ocean-health deterioration, air pollution and water scarcity. Starting as a fun activity, the BLAST learning programme allows for young learners and educators to continue to enhance their knowledge of these topics, even after they have completed the face-to-face non-formal learning programme.

IO2 – BLAST! Sürdürülebilir Gelişim için Yaygın Eğitim Metodolojisi

The Blast project has adopted a non-formal education methodology, where a range of learning activities is designed, each exploring one topic on the Sustainable Revolution.

This IO comprises:

 • BLAST! öğrenme programının metodoloji ilkeleri
 • Her konu (öğrenme ünitesi), için en az iki öğrenme etkinliği (biri yüz yüze ve biri web tabanlı etkinlik)
 • Önerilen diyalojik değerlendirme modeli
 • Öğrenme programının uygulanmasına ilişkin Gençlik Eğitimcileri/Çalışanları/Liderleri kılavuzu

IO4 - Proje eğitim programının uygulanması için «iyi uygulamalar web semineri»

A webinar with the lessons learned during the implementation of the learning programme has been implemented and is available at the project website for future reference. It will be key for stakeholders that will adopt project results, to allow a smooth adoption and implementation with the best results possible, taking into consideration the different national experiences.

 

IO1– BLAST! Blockchain ile Sürdürülebilir Gelişim için Müfredat

"Blockchain ve DLT teknolojileri ile Sürdürülebilir Gelişim" konulu, Avrupa yeterlilikler çerçevesi seviye 3’e karşılık gelecek şekilde geliştirilecek olan öğrenme çıktıları (LO'lar) yaklaşımı (öğrenci merkezli) kullanılarak bir dizi ünite tasarlanacaktır.

Müfredat şunları içerecektir:

 • Öğrenme programının amacı ve hedefleri
 • Öğrenme çıktıları
 • Diyalojik değerlendirme modeliyle "Sürdürülebilir Gelişim için BLAST yaygın eğitim metodolojisi" ve
 • Öğrenme materyalleri

 

 

IO2 – BLAST! Sürdürülebilir Gelişim için Yaygın Eğitim Metodolojisi

BLAST! projesi, her biri Sürdürülebilir Gelişim üzerine bir konuyu (üniteyi) araştıran bir dizi öğrenme etkinliğinin tasarlanacağı yaygın bir eğitim metodolojisini benimseyecektir

Bu fikri çıktıda aşağıdaki çalışmalar yer alacaktır:

 • BLAST! öğrenme programının metodoloji ilkeleri
 • Her konu (öğrenme ünitesi), için en az iki öğrenme etkinliği (biri yüz yüze ve biri web tabanlı etkinlik)
 • Önerilen diyalojik değerlendirme modeli
 • Öğrenme programının uygulanmasına ilişkin Gençlik Eğitimcileri/Çalışanları/Liderleri kılavuzu

IO3 – BLAST! Eğitim programının hazırlanması (eğitim içeriği hazırlama çalışması)

Bu çıktı kapsamında, iklim değişikliği, doğal afetler, biyoçeşitlilik kaybı, okyanus sağlığının bozulması, hava kirliliği ve su kıtlığı sürdürülebilir gelişim konularında tek birimler halinde (her konu için ayrı), son teknoloji dijital video tabanlı öğrenme materyalleri geliştirilecektir. Eğlenceli bir aktivite olarak başlayan BLAST öğrenme programı, katılımcıların proje sonuçlarının ötesinde sürekli büyümesine ve öğrenmesine olanak sağlayacaktır.

 

IO4 - Proje eğitim programının uygulanması için «iyi uygulamalar web semineri»

Öğrenme programının uygulanması sırasında öğrenilen dersleri içeren bir web semineri uygulanacak ve gelecekte referans olması için proje web sitesinde bulunacaktır. Proje sonuçlarından yararlanacak paydaşlar için farklı ulusal deneyimler dikkate alınarak mümkün olan en iyi sonuçlara ulaşılması ve sonuçların sorunsuz bir şekilde paydaşlar tarafından benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak kilit nokta olacaktır.

ORTAK KURUMLAR

BLAST!, İrlanda, Hollanda, Portekiz ve Türkiye olmak üzere 4 Avrupa ülkesinden 5 uzman ortaktan oluşan bir ekip tarafından size sunulmaktadır. Ortaklar, proje hedeflerini başarılı bir şekilde uygulamak için gereken uzmanlığa birlikte ve ortaklaşa sahiptirler. 

CORK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSİ (UNIVERSITY COLLEGE CORK)

IERC/TYNDALL, çeşitli AB projelerinde yer almış deneyimli bir proje koordinatörüdür. Daha önce farklı projelerde Blockchain üzerine araştırmalara öncülük etmiştir ve IEA DSM TCP Küresel Gözlemevi'nin eşler arası, topluluk öz tüketimi ve transaktif enerji modelleri üzerine Ulusal Temsilcileridir. Koordinasyon deneyimi, BLAST! projesi için sürdürülebilirlik tematik ve blockchain ve DLT hakkındaki derin bilgilerinin yanı sıra gençler ve yetişkinler için üniversite bağlamında öğrenme faaliyetlerindeki deneyimleri ile birlikte yüksek değere sahip olacaktır. Web tabanlı öğretim etkinlikleri düzenleme konusundaki deneyimi nedeniyle O4'e liderlik edecektir.

INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE

ISQ, AB projelerine, eğitim ve öğretim faaliyetlerine ve teknolojisine yaptığı çok ilgili deneyim ve katkılara dayanarak seçilmiştir. ISQ, Portekiz'deki en büyük ikinci mesleki eğitim sağlayıcısı olan yüksek kaliteli iVET ve cVET'i sağlayan bir mesleki eğitim ve öğretim mükemmeliyet merkezidir. Ayrıca ISQ, gençlik sektörü için eğitim faaliyetleri geliştirmektedir; gençlerle ilgili faaliyetlerinin en sonuncusu, WebQuests metodolojisi aracılığıyla girişimcilik yetkinlikleri için (EntreComp çerçevesine dayanan) bir yaz okuludur.

ISQ, öğrenme çıktıları yaklaşımını (öğrenci merkezli yaklaşım) kullanarak müfredat geliştirme konusundaki çok ilgili ve kapsamlı deneyimi nedeniyle IO1'e liderlik edecektir. ISQ ayrıca, birçok AB projesinde de bu faaliyete öncülük ederek, kendi 3P metodolojisini geliştiren ve iyileştiren Proje Kalitesi ve Değerlendirmesine liderlik edecektir.

Inthecity Project Development

INTHECITY, Hollanda merkezli, görsel-işitsel içerik üretimi, yeni teknolojiler, BT çözümleri ve sosyal konularda uzmanlaşmış yaratıcı bir multimedya özel ajansıdır. Eğitim sunumu ve eğlence amaçlı multimedya ve web tabanlı ürünlerin tam konsept ve üretimi konusunda hizmet vermektedir. Farklı hedef gruplara uygulanabilir yenilikçi çok dilli ürünlerin, materyallerin ve yaklaşımların geliştirilmesine odaklanmıştır. Bu nedenle projenin odak noktası olan Sürdürülebilir Devrim temasını blockchain ve dağıtılmış defter teknolojisi konusu ile ilişkilendiren video tabanlı öğrenme materyallerini geliştirmek için INTHECITY seçilmiştir.

Istanbul Büyükşehir Belediyesi

İSMEK, BLAST! proje sonuçlarına kamu tüzel kişiliği perspektifi sunan kilit bir role sahiptir. Hayat boyu öğrenme alanında 24 yıllık deneyime sahip olması ve gençlerle, özellikle de dezavantajlı öykülere sahip (NEEET'ler dahil) gençlere yönelik yaygın eğitim programları geliştirme ve uygulama tecrübesi nedeniyle seçilmiştir.

Future in Perspective

FIP, gençler için sosyal olarak kapsayıcı bir şekilde yaygın öğrenme programları geliştirme konusundaki deneyimi nedeniyle IO3'e liderlik etmek üzere seçilmiştir. FIP ayrıca, bu faaliyetlerde çok deneyimli olduğu ve kendi gazeteleri gibi çeşitli iletişim kanalları geliştirdiği ve şu anda kendi topluluk TV kanalını kurduğu için yaygınlaştırma ve kullanıma sunma konusunda öncülük edecektir. FIP ayrıca dijital medya alanlarında çalışan ve görsel ve işitsel markalaşma stratejileri, broşürler, posterler, bültenler ve gerekli olan her şeyi üretebilen çekirdek bir ekibe sahiptir.

ETKİNLİKLER

The project has delivered national workshops to engage a sizeable number of stakeholders who each had the opportunity to access the project outcomes and to ensure that the project has achieved a wide impact across Europe, ensuring that key messages are disseminated. The main stakeholders include, education and training organisations, education providers in youth work settings, young people, and youth associations, as well as non-governmental organisations (NGOs) that work with young people and associated partners.

HABERLER

Newsletter 1

Newsletter 2

Newsletter 3

Newsletter 4

BİZE KATILIN

Projemize katılmak ve projemizi desteklemek için lütfen bizi Facebook'ta ………. bağlantısı üzerinden bulun ve takip edin.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

 

tr_TRTurkish