Home

Welkom bij het BLAST project- het stimuleren van sociale integratie van jongeren door middel van Blockchain met als doel duurzaamheid.   

OVER ONS

Er staat veel op het spel, gezien de kans bestaat dat deze generatie jongeren minder welvarend zal zijn dan hun ouders, voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog: “29% van de 16-29-jarigen loopt kans op armoede of sociale uitsluiting, 11,6 procent % van de 15-24-jarigen zit zonder onderwijs, werk of opleiding (NEET's), terwijl daarbij 15,9 % van de jongeren uit deze leeftijdscategorie werkloos is – dit is twee keer zo veel als het gemiddelde van de gehele bevolking”(EC, Engaging, Connecting and Empowering young people : a new EU Youth Strategy, 2018, p.1).

Young people have taken the lead on the efforts to fight for climate justice and a more sustainable way of life since “the “great acceleration” in human economic activity since the mid-20th century, which has yielded impressive improvements in human welfare, research from many Earth-system scientists suggests that life on land could now be entering a period of unprecedented environmental systems change” – WEF, Building Block(chain)s for a Better Planet, 2018 

The BLAST! project has aimed to foster social inclusion of young people through developing and implementing a non-formal learning programme on the Sustainable Revolution, through Blockchain and DTL emergent technologies. The project objectives have been to develop a state-of-the-art non-formal learning programme, complemented with video-based digital learning to enhance youth engagement

OPBRENGSTEN

The BLAST! project has developed innovative education methods and digital tools to foster and strengthen social inclusion of marginalised youth. All outputs are available in English, Dutch, Portuguese and Turkish. The results from the BLAST! Project are:

IO1 Het BLAST! Curriculum voor duurzame revolutie door middel van Blockchain

A set of Learning Units has been designed, using the Learning Outcomes (LOs) approach (learner-centred) which has been developed for an EQF level 3 on the topic "Sustainable Revolution through Blockchain and DLT technologies".

The curriculum comprises of:

 • het doel en het streven van het leerprogramma
 • de leerresultaten
 • de "BLAST informele onderwijsmethode voor Duurzame Revolutie" met een onderwijsmodel voor mondelinge evaluatie, en
 • het onderwijsmateriaal.

IO3 Het BLAST! Leerprogramma

In the scope of this Output, state of the art digital video-based learning materials have been developed, in bite sized units. These videos address the topics of the sustainable revolution, namely: climate change, natural disasters, biodiversity loss, ocean-health deterioration, air pollution and water scarcity. Starting as a fun activity, the BLAST learning programme allows for young learners and educators to continue to enhance their knowledge of these topics, even after they have completed the face-to-face non-formal learning programme.

IO2 De BLAST! informele onderwijsmodule voor Duurzame Revolutie

The Blast project has adopted a non-formal education methodology, where a range of learning activities is designed, each exploring one topic on the Sustainable Revolution.

This IO comprises:

 • de methodologie van het BLAST! leerprogramma,
 • ten minste twee leeractiviteiten (een face-to-face en een online) voor ieder onderwerp (leereenheid),
 • het mondeling beoordelingsmodel dat wordt aanbevolen,
 • richtlijnen voor de docenten/medewerkers/leidinggevenden van de jongeren voor het uitvoeren van het leerprogramma

IO4 De “Good practices” webinar voor het implementeren van het BLAST! programma

A webinar with the lessons learned during the implementation of the learning programme has been implemented and is available at the project website for future reference. It will be key for stakeholders that will adopt project results, to allow a smooth adoption and implementation with the best results possible, taking into consideration the different national experiences.

 

IO1 Het BLAST! Curriculum voor duurzame revolutie door middel van Blockchain

Er zal een reeks leereenheden worden ontwikkeld aan de hand van de leerresultaten-benadering (leerlinggerichte benadering) voor een EQF-niveau 3 die het onderwerp "Duurzame revolutie door middel van Blockchain- en DLT-technologieën" behandelt.

Het curriculum zal bestaan uit:

 • het doel en het streven van het leerprogramma
 • de leerresultaten
 • de "BLAST informele onderwijsmethode voor Duurzame Revolutie" met een onderwijsmodel voor mondelinge evaluatie, en
 • het onderwijsmateriaal.

 

 

IO2 De BLAST! informele onderwijsmodule voor Duurzame Revolutie

Het Blast-project zal gebruik maken van een informele onderwijsmethode, waarbij er een reeks leeractiviteiten wordt ontworpen, die ieder een deel van de duurzame revolutie zullen behandelen.

Deze IO zal bestaan uit:

 • de methodologie van het BLAST! leerprogramma,
 • ten minste twee leeractiviteiten (een face-to-face en een online) voor ieder onderwerp (leereenheid),
 • het mondeling beoordelingsmodel dat wordt aanbevolen,
 • richtlijnen voor de docenten/medewerkers/leidinggevenden van de jongeren voor het uitvoeren van het leerprogramma

IO3 Het BLAST! Leerprogramma

In het kader van deze IO zal modern digitaal videoleermateriaal worden ontwikkeld, bestaande uit behapbare delen, over de onderwerpen verbonden met de duurzame revolutie - klimaatverandering, natuurrampen, verlies van biodiversiteit, achteruitgang van oceaan, luchtvervuiling en waterschaarste. Het BLAST-leerprogramma zal beginnen als een leuke activiteit, maar ondertussen de continue groei en educatie van deelnemers bevorderen uitstijgend boven de projectresultaten.

 

IO4 De “Good practices” webinar voor het implementeren van het BLAST! programma

Een webinar met lessen die zijn geleerd tijdens de implementatie van het leerprogramma zal worden georganiseerd en beschikbaar worden gesteld op de projectwebsite voor toekomstige gebruikers. Deze zal van groot belang zijn voor de stakeholders die de projectresultaten zullen verwerken, om zo een soepele overname en implementatie te verwezenlijken met de best mogelijke resultaten, terwijl er ook hierbij rekening wordt gehouden met verschillende ervaringen in verschillende landen.

DE PARTNERS

BLAST! wordt u aangeboden door een team van 5 deskundige partners uit 4 verschillende Europese landen, namelijk: Ierland, Nederland, Portugal en Turkije. Samen beschikken deze partners over de nodige expertise om de projectdoelen succesvol te voltooien. 

UNIVERSITY COLLEGE CORK

IERC/TYNDALL is een ervaren projectcoördinator bij verschillende EU-projecten. Ze hebben hiervoor Blockchain bij verschillende projecten onderzocht en zijn de nationale vertegenwoordiger van het IEA DSM TCP Global Observatory on peer-to-peer, community self-consumption & Transactive Energy models. Hun coördinatie-ervaring zal van grote waarde zijn voor het BLAST! Project, samen met hun diepgaande kennis over het thema duurzaamheid en over blockchain en DLT, evenals hun ervaring met onderwijsactiviteiten voor jongeren en volwassenen binnen de universitaire context. Deze partner zal de leiding hebben over O4 wegens hun ervaring met het organiseren van online onderwijsactiviteiten.

INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE

ISQ is uitgekozen op basis van hun zeer relevante ervaring en eerdere bijdrage aan EU-projecten, onderwijs- en opleidingsactiviteiten en technologie. ISQ is een VET Centre of Excellence, dat ivet en cvet van hoge kwaliteit biedt en is daarbij de op één na grootste VET-aanbieder in Portugal. ISQ ontwikkelt ook onderwijsactiviteiten voor de jeugdsector, waarvan het meest recente voorbeeld een zomerschool voor ondernemerschapsvaardigheden (gebaseerd op entrecomp) door middel van webquests-methodes is.

ISQ zal de leiding hebben over IO1 wegens hun relevante ervaring op het vlak van curriculumontwikkeling met behulp van de leerresultatenbenadering (leerlinggerichte benadering), en heeft deze activiteit bij meerdere EU-projecten begeleid. ISQ zal ook de projectevaluatie leiden, gezien zij hun eigen 3P-methode hebben ontwikkeld en verbeterd (zie hieronder), door deze evenals bij andere EU-projecten te begeleiden.

Inthecity Projectontwikkeling

INTHECITY is een particulier bedrijf gespecialiseerd in nieuwe artistieke technologie, IT-methodes en maatschappelijke problemen. Ze leveren diensten bij de ontwikkeling van “full concept” en de productie van multimediale en online producten met educatieve- en amusementsdoeleinden. Ze richten zich op het ontwikkelen van innovatieve meertalige producten, materialen en methodes, die van toepassing zijn bij verschillende doelgroepen. Om deze redenen is INTHECITY gekozen om het videoleermateriaal te ontwikkelen dat het thema Duurzame Revolutie verbindt met het blockchain en DLT

Istanbul Metropolitan Municipality

ISMEK speelt een hoofdrol door het beiden van een overheidsperspectief voor de resultaten van BLAST!. Ze zijn uitgekozen wegens hun 24-jaarlange ervaring in onderwijs voor alle leeftijden en de ontwikkeling en implementatie van informele educatieve programma's voor jongeren, en in het bijzonder kansarme jongeren (inclusief NEEET's).

Future in Perspective

FIP is uitgekozen om IO3 te begeleiden vanwege hun ervaring bij het ontwikkelen van informele leerprogramma's voor jongeren, op sociaal inclusieve wijze. FIP zal ook de leiding hebben bij Verspreiding & Gebruik, aangezien ze zeer ervaren zijn wat betreft deze activiteiten en al verschillende communicatiekanalen hebben opgezet, zoals hun eigen krant en ze zijn daarbij momenteel bezig met het opzetten van een eigen Community TV. FIP heeft ook een team dat in de Digital Media Zone werkt en in staat is video- en audio-brandingstrategieën, folders, posters, nieuwsbrieven en etc. te produceren

Evenementen

The project has delivered national workshops to engage a sizeable number of stakeholders who each had the opportunity to access the project outcomes and to ensure that the project has achieved a wide impact across Europe, ensuring that key messages are disseminated. The main stakeholders include, education and training organisations, education providers in youth work settings, young people, and youth associations, as well as non-governmental organisations (NGOs) that work with young people and associated partners.

NIEUWS

Newsletter 1

Newsletter 2

Newsletter 3

Newsletter 4

DOE MEE

Wilt u verder betrokken raken bij ons project en/of het project steunen? Vind en volg ons op Facebook:

Gefinancierd door de Europese Unie. De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

 

nl_NLDutch