ANA SAYFA

BLAST projesine hoş geldiniz – Sürdürülebilir Gelişim için Blockchain aracılığıyla Gençlerin Sosyal Katılımını Teşvik Etmek

PROJE HAKKINDA

Genç nesil, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez ebeveynlerinden daha fakir olma riskiyle karşı karşıya olduğu için gençler için yüksek riskler bulunmaktadır. “16-29 yaş aralığında bulunan genç bireylerin ’u yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altındadır, 15-24 yaş aralığında bulunanların ,6'sı ne eğitimde ne de istihdamda olmayan bireyler olurken (NEET'ler), bu yaş grubundaki gençlerin ,9'u işsiz olup toplam oran genel nüfus oranının iki katına tekabül etmektedir.” (AB Komisyonu, Gençliği Yakınlaştır, Birleştir ve Güçlendir: Yeni Bir AB Gençlik Stratejisi, 2018, s.1).

Ayrımcılık çok boyutlu (siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik) ve kümülatif olması sebebiyle genç nüfusun büyük bir kısmı (Ne eğitimde ne istihdamda olan gençler, genç mülteciler ve göçmenler, LGBTIQ+, genç kadınlar ve kız çocukları, etnik, ırksal veya dini azınlıklardan gelen gençler, sosyo-ekonomik olarak marjinalleştirilmiş gençler vb.), mağduriyet yaşamaktadır veya sosyal dışlanma veya marjinalleşme riski altında olduğundan sosyal içerme bu hedeflere ulaşılmasında önemli bir rol oynamaktadır (EU–CoE, Social Inclusion, 2020).

yüzyılın ortalarından itibaren beşeri ekonomik aktivitedeki “büyük ivme”den bu yana, insan refahında etkileyici gelişmeler sağlayan gençlik, iklim adaleti ve daha sürdürülebilir bir yaşam biçimi için mücadele çabalarına öncülük ediyor. Birçok Dünya sistemi bilimcisi, karadaki yaşamın şimdi benzeri

.

ÇIKTILAR

BLAST! projesi, marjinalleştirilmiş gençlerin veya NEET'lerin sosyal katılımını teşvik etmek ve güçlendirmek için yenilikçi eğitim yöntemleri ve dijital araçlar geliştirecektir. Tüm çıktılar İngilizce, Hollandaca, Portekizce ve Türkçe olarak mevcut olacaktır. BLAST! projesinde beklenen sonuçlar şunlardır:

IO1– BLAST! Blockchain ile Sürdürülebilir Gelişim için Müfredat

"Blockchain ve DLT teknolojileri ile Sürdürülebilir Gelişim" konulu, Avrupa yeterlilikler çerçevesi seviye 3’e karşılık gelecek şekilde geliştirilecek olan öğrenme çıktıları (LO'lar) yaklaşımı (öğrenci merkezli) kullanılarak bir dizi ünite tasarlanacaktır.

Müfredat şunları içerecektir:

 • Öğrenme programının amacı ve hedefleri
 • Öğrenme çıktıları
 • Diyalojik değerlendirme modeliyle "Sürdürülebilir Gelişim için BLAST yaygın eğitim metodolojisi" ve
 • Öğrenme materyalleri

 

 

IO3 – BLAST! Eğitim programının hazırlanması (eğitim içeriği hazırlama çalışması)

Bu çıktı kapsamında, iklim değişikliği, doğal afetler, biyoçeşitlilik kaybı, okyanus sağlığının bozulması, hava kirliliği ve su kıtlığı sürdürülebilir gelişim konularında tek birimler halinde (her konu için ayrı), son teknoloji dijital video tabanlı öğrenme materyalleri geliştirilecektir. Eğlenceli bir aktivite olarak başlayan BLAST öğrenme programı, katılımcıların proje sonuçlarının ötesinde sürekli büyümesine ve öğrenmesine olanak sağlayacaktır.

 

IO2 – BLAST! Sürdürülebilir Gelişim için Yaygın Eğitim Metodolojisi

BLAST! projesi, her biri Sürdürülebilir Gelişim üzerine bir konuyu (üniteyi) araştıran bir dizi öğrenme etkinliğinin tasarlanacağı yaygın bir eğitim metodolojisini benimseyecektir

Bu fikri çıktıda aşağıdaki çalışmalar yer alacaktır:

 • BLAST! öğrenme programının metodoloji ilkeleri
 • Her konu (öğrenme ünitesi), için en az iki öğrenme etkinliği (biri yüz yüze ve biri web tabanlı etkinlik)
 • Önerilen diyalojik değerlendirme modeli
 • Öğrenme programının uygulanmasına ilişkin Gençlik Eğitimcileri/Çalışanları/Liderleri kılavuzu

IO4 - Proje eğitim programının uygulanması için «iyi uygulamalar web semineri»

Öğrenme programının uygulanması sırasında öğrenilen dersleri içeren bir web semineri uygulanacak ve gelecekte referans olması için proje web sitesinde bulunacaktır. Proje sonuçlarından yararlanacak paydaşlar için farklı ulusal deneyimler dikkate alınarak mümkün olan en iyi sonuçlara ulaşılması ve sonuçların sorunsuz bir şekilde paydaşlar tarafından benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak kilit nokta olacaktır.

IO1– BLAST! Blockchain ile Sürdürülebilir Gelişim için Müfredat

"Blockchain ve DLT teknolojileri ile Sürdürülebilir Gelişim" konulu, Avrupa yeterlilikler çerçevesi seviye 3’e karşılık gelecek şekilde geliştirilecek olan öğrenme çıktıları (LO'lar) yaklaşımı (öğrenci merkezli) kullanılarak bir dizi ünite tasarlanacaktır.

Müfredat şunları içerecektir:

 • Öğrenme programının amacı ve hedefleri
 • Öğrenme çıktıları
 • Diyalojik değerlendirme modeliyle "Sürdürülebilir Gelişim için BLAST yaygın eğitim metodolojisi" ve
 • Öğrenme materyalleri

 

 

IO2 – BLAST! Sürdürülebilir Gelişim için Yaygın Eğitim Metodolojisi

BLAST! projesi, her biri Sürdürülebilir Gelişim üzerine bir konuyu (üniteyi) araştıran bir dizi öğrenme etkinliğinin tasarlanacağı yaygın bir eğitim metodolojisini benimseyecektir

Bu fikri çıktıda aşağıdaki çalışmalar yer alacaktır:

 • BLAST! öğrenme programının metodoloji ilkeleri
 • Her konu (öğrenme ünitesi), için en az iki öğrenme etkinliği (biri yüz yüze ve biri web tabanlı etkinlik)
 • Önerilen diyalojik değerlendirme modeli
 • Öğrenme programının uygulanmasına ilişkin Gençlik Eğitimcileri/Çalışanları/Liderleri kılavuzu

IO3 – BLAST! Eğitim programının hazırlanması (eğitim içeriği hazırlama çalışması)

Bu çıktı kapsamında, iklim değişikliği, doğal afetler, biyoçeşitlilik kaybı, okyanus sağlığının bozulması, hava kirliliği ve su kıtlığı sürdürülebilir gelişim konularında tek birimler halinde (her konu için ayrı), son teknoloji dijital video tabanlı öğrenme materyalleri geliştirilecektir. Eğlenceli bir aktivite olarak başlayan BLAST öğrenme programı, katılımcıların proje sonuçlarının ötesinde sürekli büyümesine ve öğrenmesine olanak sağlayacaktır.

 

IO4 - Proje eğitim programının uygulanması için «iyi uygulamalar web semineri»

Öğrenme programının uygulanması sırasında öğrenilen dersleri içeren bir web semineri uygulanacak ve gelecekte referans olması için proje web sitesinde bulunacaktır. Proje sonuçlarından yararlanacak paydaşlar için farklı ulusal deneyimler dikkate alınarak mümkün olan en iyi sonuçlara ulaşılması ve sonuçların sorunsuz bir şekilde paydaşlar tarafından benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak kilit nokta olacaktır.

ORTAK KURUMLAR

BLAST!, İrlanda, Hollanda, Portekiz ve Türkiye olmak üzere 4 Avrupa ülkesinden 5 uzman ortaktan oluşan bir ekip tarafından size sunulmaktadır. Ortaklar, proje hedeflerini başarılı bir şekilde uygulamak için gereken uzmanlığa birlikte ve ortaklaşa sahiptirler.

CORK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSİ (UNIVERSITY COLLEGE CORK)

IERC/TYNDALL, çeşitli AB projelerinde yer almış deneyimli bir proje koordinatörüdür. Daha önce farklı projelerde Blockchain üzerine araştırmalara öncülük etmiştir ve IEA DSM TCP Küresel Gözlemevi'nin eşler arası, topluluk öz tüketimi ve transaktif enerji modelleri üzerine Ulusal Temsilcileridir. Koordinasyon deneyimi, BLAST! projesi için sürdürülebilirlik tematik ve blockchain ve DLT hakkındaki derin bilgilerinin yanı sıra gençler ve yetişkinler için üniversite bağlamında öğrenme faaliyetlerindeki deneyimleri ile birlikte yüksek değere sahip olacaktır. Web tabanlı öğretim etkinlikleri düzenleme konusundaki deneyimi nedeniyle O4'e liderlik edecektir.

INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE

ISQ, AB projelerine, eğitim ve öğretim faaliyetlerine ve teknolojisine yaptığı çok ilgili deneyim ve katkılara dayanarak seçilmiştir. ISQ, Portekiz'deki en büyük ikinci mesleki eğitim sağlayıcısı olan yüksek kaliteli iVET ve cVET'i sağlayan bir mesleki eğitim ve öğretim mükemmeliyet merkezidir. Ayrıca ISQ, gençlik sektörü için eğitim faaliyetleri geliştirmektedir; gençlerle ilgili faaliyetlerinin en sonuncusu, WebQuests metodolojisi aracılığıyla girişimcilik yetkinlikleri için (EntreComp çerçevesine dayanan) bir yaz okuludur.

ISQ, öğrenme çıktıları yaklaşımını (öğrenci merkezli yaklaşım) kullanarak müfredat geliştirme konusundaki çok ilgili ve kapsamlı deneyimi nedeniyle IO1'e liderlik edecektir. ISQ ayrıca, birçok AB projesinde de bu faaliyete öncülük ederek, kendi 3P metodolojisini geliştiren ve iyileştiren Proje Kalitesi ve Değerlendirmesine liderlik edecektir.

Inthecity Project Development

INTHECITY, Hollanda merkezli, görsel-işitsel içerik üretimi, yeni teknolojiler, BT çözümleri ve sosyal konularda uzmanlaşmış yaratıcı bir multimedya özel ajansıdır. Eğitim sunumu ve eğlence amaçlı multimedya ve web tabanlı ürünlerin tam konsept ve üretimi konusunda hizmet vermektedir. Farklı hedef gruplara uygulanabilir yenilikçi çok dilli ürünlerin, materyallerin ve yaklaşımların geliştirilmesine odaklanmıştır. Bu nedenle projenin odak noktası olan Sürdürülebilir Devrim temasını blockchain ve dağıtılmış defter teknolojisi konusu ile ilişkilendiren video tabanlı öğrenme materyallerini geliştirmek için INTHECITY seçilmiştir.

Istanbul Büyükşehir Belediyesi

İSMEK, BLAST! proje sonuçlarına kamu tüzel kişiliği perspektifi sunan kilit bir role sahiptir. Hayat boyu öğrenme alanında 24 yıllık deneyime sahip olması ve gençlerle, özellikle de dezavantajlı öykülere sahip (NEEET'ler dahil) gençlere yönelik yaygın eğitim programları geliştirme ve uygulama tecrübesi nedeniyle seçilmiştir.

Future in Perspective

FIP, gençler için sosyal olarak kapsayıcı bir şekilde yaygın öğrenme programları geliştirme konusundaki deneyimi nedeniyle IO3'e liderlik etmek üzere seçilmiştir. FIP ayrıca, bu faaliyetlerde çok deneyimli olduğu ve kendi gazeteleri gibi çeşitli iletişim kanalları geliştirdiği ve şu anda kendi topluluk TV kanalını kurduğu için yaygınlaştırma ve kullanıma sunma konusunda öncülük edecektir. FIP ayrıca dijital medya alanlarında çalışan ve görsel ve işitsel markalaşma stratejileri, broşürler, posterler, bültenler ve gerekli olan her şeyi üretebilen çekirdek bir ekibe sahiptir.

ETKİNLİKLER

BLAST! projesi kapsamında, projeye katılan dört ülkenin her biri için bir tane olmak üzere dört yaygınlaştırma etkinliği/çoğaltıcı etkinlik gerçekleştirilecektir.

Etkinlikler, proje çıktıları hakkında bilgi edinme ve bunlara erişme fırsatına sahip olacak çok sayıda paydaşın katılımını amaçlayan ulusal dinamik çalıştaylar şeklinde olacaktır. Bu çoğaltıcı etkinlikler aynı zamanda projenin yaygınlaştırılmasına ve projenin Avrupa çapında geniş bir etkiye sahip olmasını sağlamaya katkıda bulunacak ve kilit mesajların iletilmesini sağlayacaktır. Bu etkinliklerin hedefleyeceği ana paydaşlar eğitim ve öğretim kuruluşları, gençleri hedef alan eğitim sağlayıcıları, gençler, gençlik dernekleri, gençlerle çalışan STK'lar ve ilişkili ortaklardır.

EĞİTİM

BLAST! Öğrenme Deneyimi Türkiye'de gerçekleştirilecektir. BLAST! öğrenme çıktıları, proje ortakları tarafından, test aşamasına katkıda bulunacak ve katılacak olan ilişkili ortaklarla yakın işbirliği içinde geliştirilecektir. Metodoloji geliştirilirken, sadece ilişkili ortak kurumlar eşit derecede sürece dahil olmayacak; aynı zamanda BLAST! sonuçları, ortak ülkelerden gençlik çalışanlarının / liderlerinin mevcut faaliyetlerinde kullanılan metodolojilerdeki deneyimlerini gençlerle paylaşabilecekleri, aynı zamanda geliştirilen metodolojiyi aktif olarak tartışabilecekleri ve önceden test edebilecekleri ortak bir ulusötesi öğrenme etkinliğinden yararlanacaktır. Bu ulusötesi eğitim etkinliği, proje sonuçlarının yüksek kalitesini garanti edecek ve bu öğrenme programının gelecekte kullanılmasını sağlayacaktır.

HABERLER

Newsletter 1

Coming soon...

Newsletter 2

Coming soon...

Newsletter 3

Coming soon...

Newsletter 4

Coming soon...

BİZE KATILIN

Projemize katılmak ve projemizi desteklemek için lütfen bizi Facebook'ta ………. bağlantısı üzerinden bulun ve takip edin.

tr_TRTurkish