Home

Welkom bij het BLAST project- het stimuleren van sociale integratie van jongeren door middel van Blockchain met als doel duurzaamheid.

OVER ONS

Er staat veel op het spel, gezien de kans bestaat dat deze generatie jongeren minder welvarend zal zijn dan hun ouders, voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog: “29% van de 16-29-jarigen loopt kans op armoede of sociale uitsluiting, 11,6 procent % van de 15-24-jarigen zit zonder onderwijs, werk of opleiding (NEET's), terwijl daarbij 15,9 % van de jongeren uit deze leeftijdscategorie werkloos is – dit is twee keer zo veel als het gemiddelde van de gehele bevolking”(EC, Engaging, Connecting and Empowering young people : a new EU Youth Strategy, 2018, p.1).

Sociale integratie is van groot belang bij het bereiken van deze doelen, omdat een groot deel van de jongeren lijdt onder of kans loopt op maatschappelijke uitsluiting of marginalisatie (bijv. NEET-jongeren, jonge vluchtelingen en migranten, LHBTIQ+-jongeren, jonge vrouwen en meisjes, jongeren uit groepen die een etnische, raciale of religieuze minderheid vormen, sociaaleconomisch gemarginaliseerde jongeren en jongeren die een misdrijf hebben gepleegd of slachtoffer zijn geweest van een misdrijf). Dit is omdat discriminatie multidimensionaal is (politiek, sociaal, cultureel en economisch) en zich opstapelt (EU- CoE, Social Inclusion, 2020).

Jongeren zijn degene die het voortouw nemen bij de strijd voor het klimaat en een duurzamere samenleving sinds " the great acceleration" veroorzaakt door de economische activiteiten van mensen sinds mid-20e eeuw, die indrukwekkende verbeteringen hebben opgeleverd in het menselijk welzijn. Onderzoek van verschillende aardwetenschappers suggereert dat het leven op aarde nu een fase van ongekende veranderingen aan de milieusystemen zou kunnen ingaan” - WEF, Building Block(chain)s for a Better Planet, 2018

Het BLAST! project is gericht op het bevorderen van sociale integratie door middel van een informeel leerprogramma dat de duurzame revolutie behandelt, door middel van opkomende Blockchain- en DTL-technologieën. De doelstellingen van het project zijn de ontwikkeling van een state-of-the-art programma voor informeel onderwijs, met de aanvulling digitaal onderwijs met video’s om de betrokkenheid van jongeren te stimuleren. Het BLAST! project moet internationaal niveau worden uitgevoerd zodat de producten voldoen aan de vooraf vastgestelde behoeftes van de EU. Daarbij zal het worden uitgevoerd met behulp van de uitgebreide ervaring van projectpartners op verschillende gebieden en gezamenlijke inspanningen vanuit verschillende sectoren op EU-niveau om het probleem van sociale integratie van jongeren aan te pakken.

OPBRENGSTEN

Het BLAST! Project zal innovatieve onderwijsmethoden en digitale hulpmiddelen ontwikkelen, die sociale integratie van gemarginaliseerde jongeren stimuleren en versterken. Alle opbrengsten zullen beschikbaar zijn in het Engels, Nederlands, Portugees en Turks. De verwachte resultaten van het BLAST! Project zijn:

IO1 Het BLAST! Curriculum voor duurzame revolutie door middel van Blockchain

Er zal een reeks leereenheden worden ontwikkeld aan de hand van de leerresultaten-benadering (leerlinggerichte benadering) voor een EQF-niveau 3 die het onderwerp "Duurzame revolutie door middel van Blockchain- en DLT-technologieën" behandelt.

Het curriculum zal bestaan uit:

 • het doel en het streven van het leerprogramma
 • de leerresultaten
 • de "BLAST informele onderwijsmethode voor Duurzame Revolutie" met een onderwijsmodel voor mondelinge evaluatie, en
 • het onderwijsmateriaal.

 

 

IO3 Het BLAST! Leerprogramma

In het kader van deze IO zal modern digitaal videoleermateriaal worden ontwikkeld, bestaande uit behapbare delen, over de onderwerpen verbonden met de duurzame revolutie - klimaatverandering, natuurrampen, verlies van biodiversiteit, achteruitgang van oceaan, luchtvervuiling en waterschaarste. Het BLAST-leerprogramma zal beginnen als een leuke activiteit, maar ondertussen de continue groei en educatie van deelnemers bevorderen uitstijgend boven de projectresultaten.

 

IO2 De BLAST! informele onderwijsmodule voor Duurzame Revolutie

Het Blast-project zal gebruik maken van een informele onderwijsmethode, waarbij er een reeks leeractiviteiten wordt ontworpen, die ieder een deel van de duurzame revolutie zullen behandelen.

Deze IO zal bestaan uit:

 • de methodologie van het BLAST! leerprogramma,
 • ten minste twee leeractiviteiten (een face-to-face en een online) voor ieder onderwerp (leereenheid),
 • het mondeling beoordelingsmodel dat wordt aanbevolen,
 • richtlijnen voor de docenten/medewerkers/leidinggevenden van de jongeren voor het uitvoeren van het leerprogramma

IO4 De “Good practices” webinar voor het implementeren van het BLAST! programma

Een webinar met lessen die zijn geleerd tijdens de implementatie van het leerprogramma zal worden georganiseerd en beschikbaar worden gesteld op de projectwebsite voor toekomstige gebruikers. Deze zal van groot belang zijn voor de stakeholders die de projectresultaten zullen verwerken, om zo een soepele overname en implementatie te verwezenlijken met de best mogelijke resultaten, terwijl er ook hierbij rekening wordt gehouden met verschillende ervaringen in verschillende landen.

IO1 Het BLAST! Curriculum voor duurzame revolutie door middel van Blockchain

Er zal een reeks leereenheden worden ontwikkeld aan de hand van de leerresultaten-benadering (leerlinggerichte benadering) voor een EQF-niveau 3 die het onderwerp "Duurzame revolutie door middel van Blockchain- en DLT-technologieën" behandelt.

Het curriculum zal bestaan uit:

 • het doel en het streven van het leerprogramma
 • de leerresultaten
 • de "BLAST informele onderwijsmethode voor Duurzame Revolutie" met een onderwijsmodel voor mondelinge evaluatie, en
 • het onderwijsmateriaal.

 

 

IO2 De BLAST! informele onderwijsmodule voor Duurzame Revolutie

Het Blast-project zal gebruik maken van een informele onderwijsmethode, waarbij er een reeks leeractiviteiten wordt ontworpen, die ieder een deel van de duurzame revolutie zullen behandelen.

Deze IO zal bestaan uit:

 • de methodologie van het BLAST! leerprogramma,
 • ten minste twee leeractiviteiten (een face-to-face en een online) voor ieder onderwerp (leereenheid),
 • het mondeling beoordelingsmodel dat wordt aanbevolen,
 • richtlijnen voor de docenten/medewerkers/leidinggevenden van de jongeren voor het uitvoeren van het leerprogramma

IO3 Het BLAST! Leerprogramma

In het kader van deze IO zal modern digitaal videoleermateriaal worden ontwikkeld, bestaande uit behapbare delen, over de onderwerpen verbonden met de duurzame revolutie - klimaatverandering, natuurrampen, verlies van biodiversiteit, achteruitgang van oceaan, luchtvervuiling en waterschaarste. Het BLAST-leerprogramma zal beginnen als een leuke activiteit, maar ondertussen de continue groei en educatie van deelnemers bevorderen uitstijgend boven de projectresultaten.

 

IO4 De “Good practices” webinar voor het implementeren van het BLAST! programma

Een webinar met lessen die zijn geleerd tijdens de implementatie van het leerprogramma zal worden georganiseerd en beschikbaar worden gesteld op de projectwebsite voor toekomstige gebruikers. Deze zal van groot belang zijn voor de stakeholders die de projectresultaten zullen verwerken, om zo een soepele overname en implementatie te verwezenlijken met de best mogelijke resultaten, terwijl er ook hierbij rekening wordt gehouden met verschillende ervaringen in verschillende landen.

DE PARTNERS

BLAST! wordt u aangeboden door een team van 5 deskundige partners uit 4 verschillende Europese landen, namelijk: Ierland, Nederland, Portugal en Turkije. Samen beschikken deze partners over de nodige expertise om de projectdoelen succesvol te voltooien.

UNIVERSITY COLLEGE CORK

IERC/TYNDALL is een ervaren projectcoördinator bij verschillende EU-projecten. Ze hebben hiervoor Blockchain bij verschillende projecten onderzocht en zijn de nationale vertegenwoordiger van het IEA DSM TCP Global Observatory on peer-to-peer, community self-consumption & Transactive Energy models. Hun coördinatie-ervaring zal van grote waarde zijn voor het BLAST! Project, samen met hun diepgaande kennis over het thema duurzaamheid en over blockchain en DLT, evenals hun ervaring met onderwijsactiviteiten voor jongeren en volwassenen binnen de universitaire context. Deze partner zal de leiding hebben over O4 wegens hun ervaring met het organiseren van online onderwijsactiviteiten.

INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE

ISQ is uitgekozen op basis van hun zeer relevante ervaring en eerdere bijdrage aan EU-projecten, onderwijs- en opleidingsactiviteiten en technologie. ISQ is een VET Centre of Excellence, dat ivet en cvet van hoge kwaliteit biedt en is daarbij de op één na grootste VET-aanbieder in Portugal. ISQ ontwikkelt ook onderwijsactiviteiten voor de jeugdsector, waarvan het meest recente voorbeeld een zomerschool voor ondernemerschapsvaardigheden (gebaseerd op entrecomp) door middel van webquests-methodes is.

ISQ zal de leiding hebben over IO1 wegens hun relevante ervaring op het vlak van curriculumontwikkeling met behulp van de leerresultatenbenadering (leerlinggerichte benadering), en heeft deze activiteit bij meerdere EU-projecten begeleid. ISQ zal ook de projectevaluatie leiden, gezien zij hun eigen 3P-methode hebben ontwikkeld en verbeterd (zie hieronder), door deze evenals bij andere EU-projecten te begeleiden.

Inthecity Projectontwikkeling

INTHECITY is een particulier bedrijf gespecialiseerd in nieuwe artistieke technologie, IT-methodes en maatschappelijke problemen. Ze leveren diensten bij de ontwikkeling van “full concept” en de productie van multimediale en online producten met educatieve- en amusementsdoeleinden. Ze richten zich op het ontwikkelen van innovatieve meertalige producten, materialen en methodes, die van toepassing zijn bij verschillende doelgroepen. Om deze redenen is INTHECITY gekozen om het videoleermateriaal te ontwikkelen dat het thema Duurzame Revolutie verbindt met het blockchain en DLT

Istanbul Metropolitan Municipality

ISMEK speelt een hoofdrol door het beiden van een overheidsperspectief voor de resultaten van BLAST!. Ze zijn uitgekozen wegens hun 24-jaarlange ervaring in onderwijs voor alle leeftijden en de ontwikkeling en implementatie van informele educatieve programma's voor jongeren, en in het bijzonder kansarme jongeren (inclusief NEEET's).

Future in Perspective

FIP is uitgekozen om IO3 te begeleiden vanwege hun ervaring bij het ontwikkelen van informele leerprogramma's voor jongeren, op sociaal inclusieve wijze. FIP zal ook de leiding hebben bij Verspreiding & Gebruik, aangezien ze zeer ervaren zijn wat betreft deze activiteiten en al verschillende communicatiekanalen hebben opgezet, zoals hun eigen krant en ze zijn daarbij momenteel bezig met het opzetten van een eigen Community TV. FIP heeft ook een team dat in de Digital Media Zone werkt en in staat is video- en audio-brandingstrategieën, folders, posters, nieuwsbrieven en etc. te produceren

Evenementen

Het project zal verschillende landelijke workshops omvatten om een groot aantal stakeholders te betrekken die toegang krijgen tot de projectresultaten en om ervoor te zorgen dat het project een brede impact heeft in heel Europa en zo de kernboodschap te verspreiden. De belangrijkste stakeholders zijn:

Onderwijs- en trainingsorganisaties, onderwijsaanbieders die zich richten op jongeren, jongeren, jeugdverenigingen, ONG's die met jongeren werken en daarmee geassocieerde partners.

Training

De BLAST! Learning Experience zal plaatsvinden in Turkije. De BLAST! resultaten zullen worden ontwikkeld door de projectpartners in nauwe samenwerking met betrokken partners die zullen bijdragen aan en betrokken zijn bij de testfase. Bij de ontwikkeling van de methode zullen niet alleen geassocieerde partners in dezelfde mate betrokken worden, maar BLAST! resultaten zullen voordeel halen uit een gezamenlijke internationale leeractiviteit waar jeugdwerkers/begeleiders uit de verschillende partnerlanden hun ervaringen met methodes die ze in hun huidige activiteitengebruiken, kunnen delen met jongeren, maar ook op actieve wijze de ontwikkelde methode kunnen bespreken en testen. Dit internationale trainingsevenement zal bijdragen aan de hoge kwaliteit van de projectresultaten en het toekomstige gebruik van dit leerprogramma waarborgen.

NIEUWS

Newsletter 1

Coming soon...

Newsletter 2

Coming soon...

Newsletter 3

Coming soon...

Newsletter 4

Coming soon...

DOE MEE

Wilt u verder betrokken raken bij ons project en/of het project steunen? Vind en volg ons op Facebook:

nl_NLDutch